πώς να νικήσετε μια φωτιά στοιχειακή


Απάντηση 1:

Ο Mysterio χρειαζόταν τον Edith για πρόσβαση σε μεγαλύτερο αριθμό drones από ό, τι είχε ήδη. Είχε ήδη ένα μικρό στόλο από drone που ήταν σε θέση να κάνουν τα μικρότερα στοιχεία φωτιάς, νερού, αέρα και γης. Χρειαζόταν EDITH για περισσότερα drone, ώστε να μπορούσε να κάνει ένα μεγαλύτερο τέρας και να προκαλέσει περισσότερη καταστροφή για να δημιουργήσει μια «απειλή επιπέδου Avengers».