πώς να κερδίσετε το επίπεδο 772 στο καραμέλα


Απάντηση 1:

Τα ποπ κορν πρέπει να καλλιεργούνται για να καταστρέφονται. Απαιτούνται χρωματικές βόμβες, ρίγες και καραμέλες περιτυλίγματος. Αυτές οι ειδικές καραμέλες πρέπει να εκραγούν στην κορυφή, στις πλευρές ή στο κάτω μέρος του πυθμένα. Εάν υπάρχουν 2 ποπ κορν χωρισμένα με ένα κενό διάστημα, συντρίψτε ένα ειδικό καραμέλα μεταξύ των 2. Μερικές φορές χρειάζονται περίπου 5 εκρήξεις για να καταστρέψετε το ποπ κορν.