πώς να μπλοκάρει τις σκανδάλες στο Facebook


Απάντηση 1:

Δεδομένου ότι οι άνθρωποι αντιλαμβάνονται το χαρακτηριστικό "poke" διαφορετικά, η συνομιλία με τους αμοιβαίους φίλους είναι η ΜΟΝΟ λύση.

Σε αντίθεση με πολλές περιπτώσεις αποκλεισμού, εδώ γνωρίζουμε γιατί κάποιος σας έχει αποκλείσει. Συνήθως οι άνθρωποι αποκλείονται ΧΩΡΙΣ να ενημερώνουν γιατί - που είναι η χειρότερη περίπτωση και απαιτεί πολύ περίπλοκες διαδικασίες.


Απάντηση 2:

Τι μπορώ να κάνω ή σε τι ρύθμιση πρέπει να πάω;