πώς να αποκλείσετε κάποιον από τη συμμετοχή σε μια ομάδα facebook


Απάντηση 1:

Εάν θέλετε να συμμετάσχετε σε μια ομάδα facebook στην οποία έχετε αποκλείσει.

  1. Μπορείτε να περιμένετε να αφαιρέσετε το μπλοκ που είναι μόνο για 24-48 ώρες.
  2. Μπορείτε να επικοινωνήσετε με έναν φίλο που έχει ήδη εγγραφεί και να πείτε για να συμμετάσχετε σε αυτήν την ομάδα.
  3. Μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε έναν διαφορετικό λογαριασμό για συμμετοχή στην ομάδα.

Απάντηση 2:

Δεν υπάρχει κανένας άμεσος τρόπος για να επιστρέψετε στην ομάδα. Πρέπει να ζητήσετε από τον διαχειριστή να τον ξεμπλοκάρετε και να τον προσθέσετε ξανά στην ομάδα. Όμως, εάν το αποκλείσετε από το Facebook, τότε ενδέχεται να μην το ξαναμπείτε ξανά.